0
Košík je prázdný
0

  Postup při reklamaci

  12.01.2022


  Reklamace zboží
   

  Záruční doba na veškeré námi prodávané zboží je pro kupujícího spotřebitele 2 roky od data převzetí zboží zákazníkem. V případě, že kupující jedná při uzavírání a plnění smlouvy v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti (IČ nebo DIČ na faktuře), má nárok pouze na 1letou záruční dobu. Informace o záruce je vždy uvedena na dodacím listu.

  V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady zboží v záruční době, je místem uplatnění reklamace provozovna firmy K24 International s.r.o.  
  Zákazník může uplatnit reklamaci osobně nebo doručením zboží poštou na adresu:  K24 International s.r.o.
  „Servisní oddělení“
  U Studia 2253/20                                             
  700 30 Ostrava

  K reklamovanému zboží přiložte:
  - kopii faktury a dodacího listu
  - záruční list výrobce, byl-li se zbožím dodán
  - přesný popis závady a jejího projevu

  Zboží zasílejte k reklamaci vždy kompletní a pečlivě zabalené, tak aby nemohlo dojít k jeho poškození při přepravě.

  V případě potřeby reklamace nás můžete kontaktovat emailem na adrese: [email protected]

  O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak. Vždy se snažíme o co nejrychlejší vyřízení reklamace, rychlost vyřízení v servisních střediscích však není možné nijak ovlivnit.

  Prodávající vždy zajistí vyhotovení písemného protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.

  Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zboží zasláno zpět zákazníkovi na naše náklady.

  Reklamační řád naleznete zde